Bình hoa đá Pakistan

1.400.000

✅Kích thước: đường kính: 10,5 cm, cao: 14,3 cm

✅Khối lượng: 1,4 kg