Bình hoa đá Pakistan

13.000.000

✅Kích thước: đường kính: 20 cm, cao: 30 cm

✅Khối lượng: 10 kg