Bầy kiến đá Thọ sơn

Chiều cao: 22 cm

Mã: DTS_07 Danh mục: ,