Bắp cải đá Thọ sơn

Chiều cao: 23 cm

Mã: DTS_10 Danh mục: ,