Tranh đá quý: Bác Hồ làm việc

TĐQ-90*12002

Kích thước: 90*120cm

Danh mục: Từ khóa: