TAM NGƯ

Mã số: PL82

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Đak Nông

Khối lượng: 154 kg

Danh mục: Từ khóa: