Song ngư

Mã số: PL50

Chất liệu: Chalcedony

Khối lượng: 165 kg

Xuất xứ: Đăk Nông

Danh mục: