LONG QUI

Mã số: PL77

Chất liệu: Trầm tích

Xuất xứ: Thanh Hóa

Khối lượng: 400 kg

Danh mục: