Vệ Nữ

Mã số: PL65

Chất liệu: Marble trắng

Khối lượng: 134 kg

Danh mục: