THIẾU NỮ KIÊU SA

Mã số: PL71

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Đak Nông

Khối lượng: 236 kg

Danh mục: Từ khóa: