ĐÁ CHALCEDONY ĐÁNH BÓNG

Mã số: PL76

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Dak Nong

Khối lượng: 313 kg

Danh mục: Từ khóa: