ĐÁ CHALCEDONY ĐÁNH BÓNG

Mã số: PL72

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Đak Nông

Khối lượng: 180 kg

Danh mục: Từ khóa: