ĐÁ CHALCEDONY ĐÁNH BÓNG

Mã số: PL79

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Đak Nông

Khối lượng: 116 kg

 

Danh mục: Từ khóa: