ĐÁ CHALCEDONY ĐÁNH BÓNG

Mã số: PL78

Chất liệu: Chalcedony

Xuất xứ: Đak Nông

Khối lượng: 423 kg

 

Danh mục: Từ khóa: