TOPAZ

TOPAZ

CÔNG THỨC: Al2(F, OH)SiO4 ĐỘ CỨNG THEO THANG MOHS: 8.0 KHỐI LƯỢNG RIÊNG: 3.5 g/cm3 HỆ TINH THỂ TRỰC THOI ÁNH THỦY TINH Topa – nhôm silicat chứa flo. Tên gọi của đá có được là từ tên gọi của đảo Topazos ở Biển Đỏ nay là đảo Sainy – Jones). Theo một giả thiết

countinue reading