Biseki

Biseki

Biseki Biseki là gì ? Trung hoa chính là cái nôi của môn nghệ thuật chơi đá cảnh. Qua bản sắc văn hóa của một dân tộc cũng sẽ dể dàng nhận thấy màu sắc nghệ thuật của một dân tộc đó. Đất nước Trung Hoa  rộng qua nhiều miền khí hậu, kiến tạo địa

countinue reading
SUISEKI

SUISEKI

SUISEKI SUISEKI LÀ GÌ ? Danh từ Suiseki phát âm tiếng Việt là “Sư sê ki”. Suiseki là một từ ngữ Nhật Bản với “Sui” nghĩa là “thủy” (nước). “Seki” là “thạch” (đá), là nghệ thuật thưởng ngoạn đá khi đá vẫn giữ được điều kiện tự nhiên của chúng. Suiseki thường được trưng bày

countinue reading